Dịch cân kinh – Ebook

Phần thứ nhất: Dẫn nhập

Nguồn gốc
Nội dung

Phần thứ nhì: Chuẩn bị
Điều kiện để luyện
Trường hợp không nên luyện Dịch Cân Kinh
Tư thức dự bị lúc mới luyện
Hiệu năng
Chủ trị
Thu công

Phần thứ ba: 12 thức Dịch Cân kinh
Phần thứ tư: Tổng kết
Tài liệu Dịch Cân kinh Của nhà văn Vũ Hạnh sưu tầm.

Mobipocket Reader cho phép xem các tập tin có định dạng PRC, PDB…

Theo Edu.vn

Liên kết để bạn tải xuống máy:

http://www.download.com.vn/Data/Soft/2008/07/03/DichCanKinh.rar

Advertisements

Posted on January 23, 2009, in E-book, Y Học Cổ Truyền. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: