Bài giảng Giải phẫu học

Bài giảng Giải phẫu học – ĐH Y Phạm Ngọc Thạch

1. Nhập Môn Giải Phẫu Học – TS. Phạm Đăng Diệu

2. Cơ Hòanh, Cơ Thân, Ống Bẹn – TS. Phạm Đăng Diệu.

3. Phúc Mạc – TS. Phạm Đăng Diệu

4. Xương Thân 1 -TS. Phạm Đăng Diệu

5. Xương Thân 2 – TS. Phạm Đăng Diệu

Advertisements

Posted on November 24, 2008, in E-book, Y học cơ sở. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: