Bài giảng bộ môn Tai Mũi Họng – ĐH Y Dược Huế

Tuyển tập giáo trình bài giảng bộ môn Tai Mũi Họng – ĐH Y Dược Huế

Tên Kích thước Đã được thay đổi
Tập tin b1.pdf 255.7Kb 18 June 2007, 08:20 AM
Tập tin b10.pdf 340.3Kb 18 June 2007, 08:20 AM
Tập tin b11.pdf 373.1Kb 18 June 2007, 08:20 AM
Tập tin b12.pdf 242.3Kb 18 June 2007, 08:20 AM
Tập tin b13.pdf 277.8Kb 18 June 2007, 08:20 AM
Tập tin b14.pdf 254Kb 18 June 2007, 08:20 AM
Tập tin b15.pdf 201.3Kb 18 June 2007, 08:20 AM
Tập tin b16.pdf 245.1Kb 18 June 2007, 08:20 AM
Tập tin b17.pdf 263.1Kb 18 June 2007, 08:20 AM
Tập tin b18.pdf 244.5Kb 18 June 2007, 08:20 AM
Tập tin b2.pdf 261.5Kb 18 June 2007, 08:20 AM
Tập tin b3.pdf 337.9Kb 18 June 2007, 08:20 AM
Tập tin b4.pdf 327.2Kb 18 June 2007, 08:20 AM
Tập tin b5.pdf 240Kb 18 June 2007, 08:20 AM
Tập tin b6.pdf 322.4Kb 18 June 2007, 08:20 AM
Tập tin b7.pdf 267.9Kb 18 June 2007, 08:20 AM
Tập tin b8.pdf 314.2Kb 18 June 2007, 08:20 AM
Tập tin b9.pdf 271.7Kb 18 June 2007, 08:20 AM
Tập tin gioithieu.pdf 110.7Kb 18 June 2007, 08:20 AM
Tập tin tailieu.pdf 107Kb 18 June 2007, 08:20 AM


Chú ý:

Để đọc được các tập tin PDF cần có chương trình Acrobat Reader. Nếu bạn chưa có chương trình Acrobat Reader, hãy tải chương trình Acrobat Reader tại đây

Advertisements

Posted on October 12, 2008, in E-book, Tai Mũi Họng - bài giảng. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: