BÁO NHI KHOA

Phần này cung cấp các địa chỉ website của các báo chuyên đề nhi và các báo có liên quan đến nhi khoa. Khi tìm được tờ báo cần thiết các bạn nên truy cập trực tiếp trên website gốc vì nó chạy nhanh hơn và có nhiều tiện ích khác. Chúng tôi cũng cung cấp địa chỉ và nhà cung cấp dịch vụ, nhà xuất bản của >5000 tờ báo y khoa. Nếu bạn cần tìm hay cập nhật thông tin chuyên đề trên một số tờ báo chọn lọc theo chuyên khoa của mình, bạn có thể xem phần cách tìm và cập nhật thông tin từ các báo nhi khoa

BÁO CÓ WEBSITE (205)

AAP Grand Rounds
AAP News
Acta Pediátrica Costarricense
ADHD Research Today
Adolescent Medicine Clinics
Advances in Anesthesia
Advances in Pediatrics
Aggiornamento Pediatrico
AIDS Patient Care and STDs
Ambulatory Child Health
Ambulatory Pediatrics
American Journal of Hypertension
American Journal of Nephrology
American Journal of Physical Medicine and Rehabilitation
American Journal of Therapeutics
American Journal of Transplantation
Anestesia Pediatrica e Neonatale
Annals of Emergency Medicine
Annals of Otology, Rhinology & Laryngology
Archives de Pediatrie
Archives of Andrology
Archives of Disease in Childhood – Education and Practice
Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine
Area Pediatrica
Asian Journal of Surgery
Barnläkaren
Behavioral Sleep Medicine
Biology of the Neonate
BMC Pediatrics
Boletín Médico del Hospital Infantil de México
Brain Injury
Brief Treatment and Crisis Intervention
Canadian Journal of Anesthesia
Canadian Journal of Emergency Medicine
Cesko-Slovenská Pediatrie
Child Care in Practice
Child Psychiatry and Human Development
Child’s Nervous System
Chinese Journal of Contemporary Pediatrics
Cirugia Pediatrica
Clinical and Experimental Hypertension
Clinical Child and Family Psychology Review
Clinical Pediatric Emergency Medicine
Clinical Pediatric Endocrinology
Clinical Pediatrics
Contemporary Pediatrics
Continuum
Core Journals in Pediatrics
Current Opinion in Cardiology
Current Opinion in Obstetrics and Gynecology
Current Opinion in Orthopaedics
Current Opinion in Otolaryngology & Head and Neck Surgery
Current Opinion in Pediatrics
Current Opinion in Rheumatology
Current Opinion in Urology
Current Pediatric Reviews
Current Problems in Pediatric and Adolescent Health Care
Current Problems in Pediatrics
Dental Traumatology
Developmental Review
Early Child Development and Care
Early Human Development
Emergency Medicine News
Endocrine Development
Endocrine Reviews
Ethics and Behavior
European Journal of Pediatric Dermatology
European Journal of Pediatric Surgery
European Journal of Pediatrics
European Journal of Trauma
European Urology
Fundamental & Clinical Pharmacology
Gaslini
Hospital Physician
Human Heredity
Indian Journal of Pediatrics
Indian Pediatrics
Inflammatory Bowel Diseases
Intensive Care Medicine
International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology
International Pediatrics
Internet Journal of Pediatrics and Neonatology
Iranian Journal of Pediatrics
Issues in Comprehensive Pediatric Nursing
Italian Journal of Pediatrics
Jornal de Pediatria
Journal Canadien d’Anesthesie
Journal for Specialists in Pediatric Nursing (JSPN)
Journal of Adhesive Dentistry, The
Journal of American Association for Pediatric Ophthalmology and Strabismus
Journal of Cardiovascular Magnetic Resonance
Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology
Journal of Children’s Health
Journal of Clinical Pediatric Dentistry
Journal of Clinical Ultrasound
Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics
Journal of Emergency Medicine
Journal of Emergency Nursing
Journal of Endocrine Genetics, The
Journal of Indian Association of Pediatric Surgeons
Journal of Mammary Gland Biology and Neoplasia
Journal of Men’s Health & Gender, The
Journal of Otolaryngology
Journal of Pediatric and Adolescent Gynecology
Journal of Pediatric Endocrinology & Metabolism
Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition
Journal of Pediatric Health Care
Journal of Pediatric Hematology/Oncology
Journal of Pediatric Medicine Online (A Journal Digest of Current Pediatric Diagnosis and Treatment)
Journal of Pediatric Neurology
Journal of Pediatric Neurosciences
Journal of Pediatric Nursing
Journal of Pediatric Oncology Nursing
Journal of Pediatric Ophthalmology & Strabismus
Journal of Pediatric Orthopaedics
Journal of Pediatric Orthopaedics B
Journal of Pediatric Psychology
Journal of Pediatric Surgery
Journal of Pediatrics, The
Journal of Toxicology – Clinical Toxicology
Journal of Tropical Pediatrics
Journal Watch Pediatrics and Adolescent Medicine
Maternal and Child Health Journal
MCN: The American Journal of Maternal/Child Nursing
Medical and Pediatric Oncology
Medicine
Medscape Orthopaedics & Sports Medicine
Mental Retardation and Developmental Disabilities Research Reviews
Metabolic Syndrome and Related Disorders
Microsurgery
Minerva Pediatrica
NeoReviews
Neuropediatrics
Oncologist, The
Orthopedics
Paediatric & Perinatal Epidemiology
Pediatric Allergy & Immunology
Pediatric and Developmental Pathology
Pediatric Annals
Pediatric Asthma, Allergy and Immunology
Pediatric Blood and Cancer
Pediatric Cardiology
Pediatric Clinics
Pediatric Critical Care Medicine
Pediatric Dental Journal
Pediatric Dentistry
Pediatric Dermatology
Pediatric Diabetes
Pediatric Drugs
Pediatric Emergency Care
Pediatric Emergency Medicine Reports
Pediatric Endocrinology Reviews
Pediatric Endosurgery & Innovative Techniques
Pediatric Exercise Science
Pediatric Hematology & Oncology
Pediatric Infectious Disease Journal, The
Pediatric Nephrology
Pediatric Neurology
Pediatric Neurosurgery
Pediatric News
Pediatric News
Pediatric Nursing
Pediatric Pathology & Laboratory Medicine (1996-1998)
Pediatric Pathology & Molecular Medicine
Pediatric Physical Therapy
Pediatric Pulmonology
Pediatric Radiology
Pediatric Rehabilitation
Pediatric Research
Pediatric Surgery International
Pediatric Transplantation
Pediatrics
Pediatrics and Related Topics
Pediatrics in Review
Pediatrics International
Physical & Occupational Therapy in Pediatrics
Pituitary
Practica Pediatrica
Progress in Pediatric Cardiology
Psycho-Oncology
Reproductive Toxicology
Revista Médica del Hospital Nacional de Niños Dr. Carlos Sáenz Herrera
Sao Paulo Medical Journal
Scandinavian Audiology
Seminars in Liver Disease
Seminars in Pediatric Infectious Diseases
Seminars in Pediatric Neurology
Seminars in Pediatric Surgery
Seminars in Surgical Oncology
Seminars in Thoracic and Cardiovascular Surgery: Pediatric Cardiac Surgery Annual
Singapore Dental Journal
Skinmed
Sleep Medicine
Social Work in Health Care
Surgical Endoscopy
Techniques in Ophthalmology
Topics in Magnetic Resonance Imaging
Trauma Reports
Turkish Journal of Pediatrics
Urology
Year Book of Cardiology
Year Book of Dentistry
Year Book of Emergency Medicine
Year Book of Orthopedics
Year Book of Pediatrics

BÁO KHÔNG CÓ WEBSITE (74)


Acta de Odontologia Pediatrica
Acta Pediatrica Espanola
Actualidad Pediatrica: Revista de Bibliografia Internacional
Adolescent & Pediatric Gynecology
Advances in Developmental and Behavioral Pediatrics
Advances in Pediatric Infectious Diseases
American Journal of Diseases of Children (AJDC)
American Journal of Pediatric Hematology/Oncology
Annales Paediatrici: International Review of Pediatrics
Anotaciones Pediatricas
Archives of Pediatrics
Bulletin of the International Pediatric Association / Bulletin de l’Association Internationale de Pediatrie
Clinica Pediatrica, La
Concepts in Pediatric Neurosurgery
Consultant for Pediatricians
Contemporary Pediatrics Canada
Current Practice in Pediatric Nursing
Emergency and Office Pediatrics
Fetal and Pediatric Pathology
Foreign Medical Pediatric Section
International Journal of Pediatric Hematology/Oncology
International Journal of Pediatric Nephrology
International Seminars in Pediatric Gastroenterology and Nutrition
JOGN Nursing: Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing
Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics
Journal of Pediatric and Perinatal Nutrition
Journal of Pediatric Neurology
Journal of Pediatric Ophthalmology
Journal of Pediatric Pharmacology and Therapeutics
Journal of Pediatric Pharmacy
Journal of Pediatric Urology
Journal of the Association of Pediatric Oncology Nurses
Journal of the Society of Pediatric Nurses
Journal of Tropical Pediatrics & Environmental Child Health
Journal of Tropical Pediatrics and African Child Health, The
Major Problems in Clinical Pediatrics
Medical and Pediatric Oncology – Supplement
Metabolic and Pediatric Ophthalmology
Metabolic, Pediatric & Systemic Ophthalmology
Metabolic, Pediatric, and Systemic Ophthalmology
Newsletter – American Academy of Pediatrics
Office and Emergency Pediatrics
Pakistan Pediatric Journal
Pediatric AIDS & HIV Infection-Fetus to Adolescent
Pediatric Alert
Pediatric Allergy and Immunology – Supplement
Pediatric and Adolescent Gynecology
Pediatric Case Reviews
Pediatric Clinics of India
Pediatric Infectious Disease
Pediatric Neuroscience
Pediatric Pathology
Pediatric Pharmacology
Pediatric Pulmonology – Supplement
Pediatric Report’s Child Health Newsletter
Pediatric Reviews and Communications
Pediatric Social Work
Pediatrician
Pediatrics – Spanish Edition
Pediatrics for Parents
Pediatrics in Review (Online)
Perspectives in Pediatric Pathology
Philippine Journal of Pediatrics, The
Postgraduate Courses in Pediatrics
Problemes Actuels de Paediatrie
Progress in Pediatric Surgery
Rivista di Chirurgia Pediatrica
Rivista di Clinica Pediatrica
Rivista Italiana di Pediatria / Italian Journal of Pediatrics
Rivista italiana di pediatria = The Italian journal of pediatrics
Rivista Pediatrica Siciliana
Shonika – Pediatrics of Japan
Techniques in Urology
Update in Pediatric Dentistry

CÁCH TÌM VÀ CẬP NHẬT THÔNG TIN TỪ TẤT CẢ CÁC BÁO NHI KHOA

XIN MỜI QUÝ ĐỒNG NGHIỆP ĐÓN XEM KỲ TỚI TẠI CHUYÊN MỤC Y HỌC CHỨNG CỚ

Advertisements

Posted on October 4, 2008, in E-book. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: