Bài giảng Phẫu thuật nội soi Khớp

Tuyển tập các bài giảng nội soi khớp
Bộ môn Chấn thương chỉnh hình ĐH Y Dược Tp. Hồ Chí Minh

1. TỔNG QUAN VÀ TỔ CHỨC PHẪU THUẬT NỘI SOI KHỚP.
DỤNG CỤ VÀ TRANG THIẾT BỊ DÙNG TRONG PTNS CHỈNH HÌNH
Giảng viên: ThS.BS Trịnh Xuân Lê
Download 1, Download 2

2. PHẪU THUẬT NỘI SOI KHỚP VAI
Giảng viên: BS. Tăng Hà Nam Anh
Download 1, Download 2

3. TỔN THƯƠNG SỤN CHÊM KHỚP GỐI
Giảng viên: BS.CKII Trương Trí Hữu
Download

4. MRI CHẨN ĐOÁN TỔN THƯƠNG KHỚP GỐI, KHỚP VAI
Giảng viên: BS. Phan Châu Hà
Download 1, Download 2

5. VẬT LÝ TRỊ LIỆU VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG SAU MỔ NỘI SOI KHỚP GỐI, VAI
Giảng viên: ThS.BS Nguyễn Thi Hương
Download

6. ỨNG DỤNG NỘI SOI TRONG ĐIỀU TRỊ THOÁI HÓA KHỚP VÀ 1 SỐ BỆNH LÝ KHÁC
Giảng viên: BS. Bùi Hồng Thiên Khanh
Download

7. LỊCH SỬ NỘI SOI. CÁC BƯỚC THĂM KHÁM NỘI SOI KHỚP GỐI.
CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ CÁC TỔN THƯƠNG THƯỜNG GẶP QUA
NỘI SOI GỐI VÀ TỔN THƯƠNG DÂY CHẰNG CHÉO TRƯỚC KHỚP
GỐI QUA NỘI SOI

Giảng viên: TS.BS. Đỗ Phước Hùng
Download

8. GIẢI PHẪU – CHỨC NĂNG KHỚP GỐI, KHỚP VAI
Giảng viên: ThS.BS Trần Văn Bé Bảy
Download

9. CÁCH KHÁM KHỚP GỐI, VAI: CHẨN ĐOÁN CÁC TỔN THƯƠNG THƯỜNG GẶP & ĐIỀU TRỊ
Giảng viên: ThS.BS Trần Văn Bé Bảy
Download

10. VÔ CẢM TRONG PHẪU THUẬT NỘI SOI KHỚP GỐI & KHỚP VAI
Giảng viên: BS Phan Tôn Ngọc Vũ
Download

11. TỔNG QUAN VỀ PHẪU THUẬT NỘI SOI
Giảng viên: TS.BS Nguyễn Hoàng Bắc
Download

12. TÍNH NĂNG KỸ THUẬT CỦA TRANG THIẾT BỊ NỘI SOI (NGUỒN SÁNG, CAMERA vv)
Giảng viên: KS Đoàn Anh Tuấn
Download

Advertisements

Posted on September 29, 2008, in E-book, Ngoại Khoa - chấn thương chỉnh hình, Ngoại Khoa - nội soi. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: