Body mass index

anhso.net

What Health BMI Calc là một phần mềm miễn phí giúp đánh giá tình trạng béo phì dựa trên hai chỉ số chiều cao và cân nặng. Xem chi tiết tại website http://www.whathealth.com/bmicalc/

[Download Freeware] (24 Kb) về PC, giải nén vào một thư mục , tạo shortcut cho file bmi_calc_v1.exe để sử dụng. Không cần cài đặt.

Trích từ http://bacsihoasung.wordpress.com/2007/08/01/body-mass-index/

Advertisements

Posted on September 20, 2008, in Phần Mềm Y Khoa. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: