Thống kê tai nạn giao thông

anhso.net

Tác giả : BS Tô Hoàng Ân

Chương trình giúp thống kê các trường hợp tai nạn thương tích và quản lý bệnh nhân ngoại trú.

Để chạy được chương trình, PC cần cài đặt MS Access 97, font VNI-TIMES. Sau khi download, giải nén vào 1 thư mục, đọc file huongdan.doc để biết cách sử dụng

[Download TNTT.zip] (220Kb)

Trích từ http://medisoft.com.vn

Advertisements

Posted on September 18, 2008, in Phần Mềm Y Khoa. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: