Pharyngitis in Louisiana

Phần mềm Pharyngitis in Louisiana được thiết kế giả lập chương trình tập huấn cho các nhân viên y tế cộng đồng kỷ năng nhận biết các đợt bộc phát bệnh và củng cố các kiến thức cơ bản về dịch tể học. Xem chi tiết tại http://www.phppo.cdc.gov/PHTN/whatis.asp

[Download pharyngi.exe] (1.67 Mb) . Sau đó chạy file Pharyngi.exe để giải nén các file của chương trình vào một thư mục trên đĩa cứng. Đọc file GUIDE.TXT để biết cách sử dụng. Chương trình viết trên nền DOS, khi chạy trên các PC cài đặt Win9x phải thiết lập Color palette về 16 color .

Tác giả : CDC

Advertisements

Posted on September 8, 2008, in Phần Mềm Y Khoa. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: