EpiHosp

Phần mềm EpiHosp giúp xem xét các dữ liệu xuất viện của bệnh viện . Qua đó phân tích, báo cáo, biểu đồ hóa các bệnh lưu hành tại địa phương. Xem chi tiết tại http://www.cdc.gov/epo/epi/software.htm

[Download EpiHosp.zip] (3.22 Mb) . Sau đó giải nén vào một thư mục trên đĩa cứng, chạy file setup.bat để cài đặt.

Tác giả : UCSF


Advertisements

Posted on September 8, 2008, in Phần Mềm Y Khoa. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: