DNotes 1.0

DNotes 1.0 : Sổ tay chẩn đoán được thiết kế dựa trên chương trình Doctor’s Exam của Dr. Nakamura, Dr. Allan H. Bruckheim , có cải tiến cho phù hợp với bản địa sẽ cung cấp những quy trình khai thác bệnh và gợi ý chẩn đoán dựa trên những dữ kiện thu thập được.

Advertisements

Posted on September 8, 2008, in Phần Mềm Y Khoa. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: