Anthro

Chương trình Anthro giúp tính toán các chỉ số thể hình theo các tiêu chuẩn của WHO / CDC. Xem chi tiết tại www.who.int/nutgrowthdb

[Download Inst_ANT.exe] (392Kb) , cài đặt vào một thư mục trên PC, tạo shortcut cho file anthro.exe, đọc file anth_doc.PDF để biết cách sử dụng .

Tác giả : CDC / WHO

Advertisements

Posted on September 8, 2008, in Phần Mềm Y Khoa. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: