Quản lý dược

Đây là chương trình Quản lý dược nâng cấp do BS Tô Hoàng Ân gởi tặng các bạn đồng nghiệp đang công tác tại tuyến y tế cơ sở. Chương trình giúp quản lý công tác khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ dưới 6 tuổi. Để chạy được chương trình, PC cần cài đặt MS Access, font VNI-TIMES.

[Download qlduoc.zip] (1,5 Mb)

[Download bản nâng cấp: qlduoc.rar ] (1,5 Mb)

Tác giả : BS Tô Hoàng Ân

Advertisements

Posted on September 7, 2008, in Phần Mềm Y Khoa. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: