Quản lý dược

Đây là chương trình Quản lý dược được BS Tô Hoàng Ân nâng cấp tháng 03 năm 2007 gởi tặng các bạn đồng nghiệp đang công tác tại tuyến y tế cơ sở. Chương trình nâng cấp phù hợp với những quy định mới trong quản lý hoạt động khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ dưới 6 tuổi. Ngoài ra chương trình còn có những tính năng mới như In toa thuốc, thống kê bệnh, thay đổi biểu mẫu báo cáo… Để chạy được chương trình, PC cần cài đặt MS Access, font VNI-TIMES.

[Download qlduoc.rar ] (1,5 Mb)

Tác giả : BS Tô Hoàng Ân
http://medisoft.com.vn

Advertisements

Posted on September 7, 2008, in Phần Mềm Y Khoa. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: