Blood Alcohol Calculator

Chương trình Demo ước tính nồng độ cồn trong máu dựa và các thông số cân nặng, giới tính, số ly bia đã uống, thời gian uống…Với phiên bản có trả phí sẽ có nhiều thông số cụ thể hơn để ước tính.

[Download] (4.35Mb)

Mike Robinson

Advertisements

Posted on September 7, 2008, in Phần Mềm Y Khoa. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: