Heartscape

anhso.net

Heartscape minh họa các cấu trúc giải phẩu chủ yếu của tim và các chức năng của chúng. Chương trình còn có phần trắc nghiệm những kiến thức liên quan. Xem chi tiết tại www.skillstat.com

[Download heartscape.zip] (377 Kb)

hoặc [Download heartscape.zip] (377 Kb)

Trích từ http://medisoft.com.vn

Advertisements

Posted on August 25, 2008, in Phần Mềm Y Khoa. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: