Phẫu Thuật Lồng Ngực và Tim Mạch

Tuyển tập các bài giảng Phẫu Thuật Lồng Ngực và Tim Mạch
ĐH Y Dược Tp. HCM

HIỆU QUẢ SỬ DỤNG PHẪU THUẬT NỘI SOI TRONG CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ CÁC BỆNH LỒNG NGỰC

Nguyễn Hoài Nam, Nguyễn Thế Hiệp

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NỘI SOI LỒNG NGỰC

Nguyễn Hoài Nam, Nguyễn Thế Hiệp

PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT HẠCH QUA ĐIỀU TRỊ GIAO CẢM ĐIỀU TRỊ TẮC ĐỘNG MẠCH NGOẠI BIÊN MẠN TÍNH CHI TRÊN CÓ TRIỆU CHỨNG

Ths Bs Huỳnh Quang Khánh
Khoa Ngoại Lồng ngực Tim mạch BV Chợ Rẫy

TỔN THƯƠNG MẠCH MÁU NGỌAI BIÊN – Một Số Kinh Nghiệm Về Chẩn Đoán Và Điều Trị Phẫu Thuật Trên 1161 Trường Hợp

Đồng Lưu Ba*, Huỳnh Quang Khánh** và cs.

PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT HẠCH THẦN KINH GIAO CẢM NGỰC VỚI GÂY
MÊ NỘI KHÍ QUẢN” THƯỜNG”, NẰM NGỬA VÀ SỬ DỤNG MỘT NGÕ VÀO

Huỳnh Quang Khánh, Nguyễn Công Minh, Hoàng Văn Thiệp, Đồng Lưu Ba

NHẬN XÉT BƯỚC ĐẦU VỀ MỔ NỘI SOI LỒNG NGỰC TẠI KHOA NGOẠI LỒNG NGỰC MẠCH MÁU BỆNH VIỆN CHỢ RẪY

Đồng Lưu Ba, Huỳnh Quang Khánh, Nguyễn Công Minh, Hoàng Văn Thiệp và cs

ĐIỀU TRỊ NGOẠI KHOA TẮC ĐỘNG MẠCH CHỦ BỤNG –ĐỘNG MẠCH CHẬU MẠN TÍNH

Nguyễn Hoàng Bình*

ĐÁNH GIÁ CHỈ ĐỊNH VÀ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT CẦU NỐI ĐỘNG MẠCH ĐÙI –ĐỘNG MẠCH ĐÙI

Bs: Nguyễn Hoàng Bình

CAN THIỆP NHIỀU VAN TRONG MỔ TIM HỞ

TS.BS.Trần Quyết Tiến•

PHẪU THUẬT TÁI HỒI LƯU THÔNG MẠCH MÁU CẦU NỐI ĐÙI CHÀY – ĐÙI MÁC VÀ ĐÙI BÀN CHÂN TRÊN BÀN CHÂN TIỂU ĐƯỜNG

BS Lê Phi Long
(dịch từ Diabetic foot Care)

BỆNH LÝ TĨNH MẠCH

BS Lê Phi Long

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT CẦU NỐI ĐỘNG MẠCH CẢNH DƯỚI ĐÒN CÙNG BÊN TRONG BẰNG ỐNG GHÉP MẠCH MÁU PTFE

Đỗ Kim Quế *

SIÊU ÂM DOPPLER TRONG BÀN CHÂN TIỂU ĐƯỜNG

Lê Phi Long **

ÁP DỤNG BẢNG PHÂN ĐỘ WAGNER TRONG ĐIỀU TRỊ NHIỄM TRÙNG BÀN CHÂN TIỂU ĐƯỜNG

BS Lê Phi Long*

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SỚM PHẪU THUẬT CẦU NỐI ĐIỀU TRỊ TẮC ĐỘNG MẠCH MẠN TÍNH CHI DƯỚI

Lê Phi Long*, Phạm Thọ Tuấn Anh*, Nguyễn Hoàng Bình**

PHẪU THUẬT PHÌNH ĐỘNG MẠCH CHỦ NGỰC ĐOẠN XUỐNG VỚI SHUNT TẠM THỜI

TS.BS.Trần Quyết Tiến•

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT CẦU NỐI ĐỘNG MẠCH CẢNH DƯỚI ĐÒN CÙNG BÊN TRONG BẰNG ỐNG GHÉP MẠCH MÁU PTFE

Đỗ Kim Quế *

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG HOÁ TRỊ LIỆU TRONG ĐIỀU TRỊ SAU PHẪU THUẬT UNG THƯ PHỔI KHÔNG PHẢI TẾ BÀO NHỎ

Nguyễn Hoài Nam

NHẬN XÉT BƯỚC ĐẦU VỀ MỔ NỘI SOI LỒNG NGỰC TẠI KHOA NGOẠI LỒNG NGỰC MẠCH MÁU BỆNH VIỆN CHỢ RẪY

Đồng Lưu Ba, Huỳnh Quang Khánh, Nguyễn Công Minh, Hoàng Văn Thiệp và cs

CÁC BƯỚC PHÁT TRIỂN CỦA PHẪU THUẬT NỘI SOI LỒNG NGỰC

TỔN THƯƠNG MẠCH MÁU NGOẠI BIÊN
Một Số Kinh Nghiệm Về Chẩn Đoán Và Điều Trị Phẫu Thuật Trên 1161 Trường Hợp

Đồng Lưu Ba*, Huỳnh Quang Khánh** và cs.

TRÀN MÁU MÀNG PHỔI DO CHẤN THƯƠNG

ĐIỀU TRỊ NGOẠI KHOA BỆNH U NẤM PHỔI DO ASPERGILLUS TẠI KHOA NGOẠI – BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT TỪ 01-2003 ĐẾN 09-2004

Trần Văn Sơn1, Đỗ Kim Quế2

MỘT SỐ PHƯƠNG THỨC ĐIỀU TRỊ MỚI TRONG BỆNH DÃN TĨNH MẠCH CHÂN

ĐÁNH GIÁ TIỀN PHẪU TRÊN BỆNH NHÂN MỔ VATS

Mark S. Soberman
Thomas W. Rice

Advertisements

Posted on August 24, 2008, in E-book, Ngoại Khoa - lồng ngực. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: