Melanoma

anhso�.net

Tác giả : Bs Bảo Phi

Việc nhận biết nốt ruồi loạn sản rất quan trọng do chúng có nhiều nguy cơ phát triển thành u melanin ác tính. Chương trình Melanoma giúp nhận biết các nốt ruồi loạn sản và đánh giá nguy cơ phát triển thành u Melanin ác tính dựa vào số nốt ruồi loạn sản phát hiện được .

Đây là phần mềm miễn phí thuộc Dự án Thuật toán Y khoa do MEDISOFT thực hiện.

1/ [Download MelanomaSetup.exe] (273Kb) và cài đặt chương trình .

2/ Để chạy được chương trình , cần có Flash Player 7.0 cài sẵn trên PC. Nếu chưa có, [DownloadInstallFlashPlayer7AX.exe] (535 Kb) và chạy chương trình này để cài đặt

Trích từ http://medisoft.com.vn

Advertisements

Posted on August 23, 2008, in Phần Mềm Y Khoa. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: