Thị trường kế tự động Humphrey (phần 3) – Bài Giảng

Nguyên tắc của test phát hiện và chiến lược phát hiện
1. Nguyên tắc phát hiện

Sự khảo sát chính xác toàn thể những điểm của thị truờng mất nhiều thời gian, những tét phát hiện cho phép đi nhanh bằng cách chỉ quan tâm thực tế tới những điểm bất thường. Khi một tét như vậy được chọn , máy vi tính tiến hành phỏng định chân dung lý tưởng của thị trường.
Có 2 cách:
(1) ngày sinh của chủ thể được ghi rõ vào máy bởi người phụ trách đo, máy sẽ phỏng chân dung lý tưởng người này từ những dữ liệu chung cài trong bộ nhớ
(2) máy đo lường mức nhạy cảm của 4 điểm phân bố trong thị trường của chủ thể được khảo sát để rồi suy ra ngưỡng của các điểm còn lại (h8) .
Cách 2 thường được sử dụng bời vì chiều cao đồi thị BN có thể khác chiều cao người bình thường cùng tuổi

H8: Máy phỏng định chân dung đồi thị bằng cách khảo sát ngưỡng của 4 điểm cơ bản .
Trị số cao xếp thứ 2 trong 4 điểm cơ bản được chọn để tính toán chiều cao đồi thị trung tâm

Khi những tính toán này được thực hiện, máy trình bày những điểm mà cường độ 6 dB dưới ngưởng giả định. Nếu chủ thể cảm nhận những điểm này máy đánh giá kết quả là bình thường. Ngược lại, nếu chủ thể không thấy chúng, máy coi những điểm này là bất thường. Kết quả, cách này cho phép phát hiện mọi khiếm khuyết lớn hơn 6 dB (H.9)

H9:Máy trình bày những điểm mà cường độ 6 dB dưới ngưởng giả định


2. Chiến lược phát hiện
Tùy theo những tét phát hiện, những điểm không bình thường hoặc đơn giản xem như bất thường , hoăc được lượng giá chính xác hơn và định lượng hơn.
– Chiến lược phát hiện liên quan ngưởng (threshold related screening strategy)
– Chiến lược phát hiện ba vùng (tree zone screening strategy)
– Chiến lược phát hiện định lượng những khiếm khuyết (quantify defects screening strategy).
Những chiến lược khác nhau được sử dụng liên quan tới những điểm bất thường xác định nhiều kiểu tét phát hiện.

2.1.Tét phát hiện với chiến lược liên quan ngưỡng
Chiến lược liên quan ngưởng chỉ dùng những tiêu mà độ sáng trên 6 dB so với giá trị bình thường (trước đó máy phỏng định chân dung đồi thị bằng cách khảo sát ngưỡng của 4 điểm cơ bản). Nếu tiêu sáng được thấy, điểm khảo sát được xem bình thường, ngược lại là bất thường. Tét này không đi xa hơn do đó rất nhanh nhưng ít chính xác (H10)

H10: Đường chấm mịn trên cùng minh hoạ chân dung lý tưởng theo tuổi.
Đường liên tục minh hoạ chân dung dựa trên 4 điểm cơ bản.
Đường chẩm rời minh hoạ vị trí các điểm khảo sát 6dB dưới ngưỡng thực tế của người được thử.


2.2.Tét phát hiện với chiến lược 3 vùng trên ngưởng
Chiến lược 3 vùng trên ngưởng khai thác kỹ lưởng hơn những điểm bất thường. Nếu một vùng được xem bất thường (tiêu sáng không được cảm nhận ở giá trị 6 dB dưới ngưởng lý thuyết) , 1 tiêu mới sẽ được trình diện với độ chiếu sáng tối đa (1.000 hay 10.000 asb). Nếu tiêu cũng không được cảm nhận đó là ám điểm tuyệt đối, nếu được cãm nhận là ám điểm tương đối. Chiến lược này phân bố vùng thị trưòng thành vùng bình thường, ám điểm tương đối và tuyệt đối(H.11)

H11: minh hoạ tét phát hiện với chiến lược 3 vùng trên ngưởng. Hai vị trí không được thấy sẽ được kích thích bằng tiêu sáng tối đa.Nếu không được thấy là ám điểm tuyệt đối, nếu đuợc thấy là ám điểm tương đối


2.3.Tét phát hiện với chiến lược “định lượng những suy giảm trên ngưỡng “.
Chiến lược này là biên giới của tét phát hiện và tét ngưởng. Khi phát hiện điểm bất thường, máy tiếp tục khảo sát tới khi đạt chính xác ngưởng của độ nhạy những điểm này. Cách này mất nhiều thời gian hơn những cách mô tả trước (H.12).

H12: Minh hoạ tét phát hiện với chiến lược “định lượng những suy giảm trên ngưởng “.
Ba vị trí không thấy sẽ được máy định ngưỡng.

Advertisements

Posted on August 9, 2008, in Nhãn Khoa - Bài Giảng. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: